Dr. Palicz Róbert főgondok
Dr. Elekes Tibor gondnok
Kovács Miklós gondnok
Nagy Károlyné presbiteri jegyző, pénztáros
Herczeg Zoltán kántor
Bártfai László
Dr. Dudás Illésné
Jármy Csabáné
Dr. Juhász Eszter
Kulcsár Natália
Lengyel László
Nagy Lászlóné
Nagy Zoltán
Nagyné Rimán Ildikó
Prof. Dr. Patkó Gyula
Szigetiné Bósz Marianna
Szklenár Istvánné
Szűcs László
Tóth Dánielné Kovács Margit
Üszögh Lajos